30 Seconds spelregels

Wil je een gezellig avondje spellen met vrienden of vriendinnen dan is het spel 30 Seconds zeker een leuk spel. Het populaire partyspel is vrij eenvoudig te spelen en zorgt voor een hoop plezier op feestjes en partijen! Lees hieronder wat het spectaculaire partyspel voor teams, 30 Seconds inhoudt. Wat zijn de regels van 30 Seconds en hoe je het speelt en kunt winnen!

Je speelt in teams. De actieve speler houdt het kaartje zo dat je teamgenoten deze niet zien en probeert binnen 30 seconden zoveel mogelijk van de begrippen op een kaartje te verwoorden. Je maakt gebruik van een zandloper. Laat je teamgenoten er zoveel mogelijk correct raden zonder namen te noemen. Hoe meer begrippen er geraden worden des te meer velden jullie op het speelbord vooruit mogen. Alleen de dobbelsteenworp kan daar nog verandering in brengen. 30 seconds speel je gezamenlijk. Fantastisch op feestjes!

Het spel 30 Seconds, wat zit er in de doos?

De inhoud van de doos bestaat uit een kaartenhouder met 240 kaarten met 2400 begrippen. Het speelbord, bestaande uit 35 vakjes afwisselend geel en blauw. Een zandloper waarmee de tijd bijgehouden wordt (30 seconden), een dobbelsteen met de waardes 0,1 en 2, vier pionnen en de 30 Seconds speluitleg.

Hoeveel kaartjes 30 Seconds?

In totaal zitten er 240 kaartjes in het spel. Aan elke zijde van het kaartje (blauwe en gele zijde) staan 5 begrippen. 10 woorden per kaartje dus 2400 woorden in totaal.

Hoe werkt 30 Seconds? - Uitleg

30 Seconds uitleg. Het team dat als eerste bij het vakje finish aankomt, wint het spel. De teams bereiken de finish door begrippen te raden die door een van hun teamleden worden omschreven. De bedoeling is om zoveel mogelijk van de vijf namen op een kaartje binnen 30 seconden te raden. De speelbeurt van een team bestaat uit drie fasen:

  1. Dobbelsteen werpen
  2. Namen omschrijven en raden
  3. Pion vooruitzetten (eventueel)

1. Dobbelsteen 30 Seconds werpen

De speciale dobbelsteen bevat de cijfers 0, 1, 2 (elke waarde komt twee keer voor). Het team dat aan de beurt is, moet de dobbelsteen werpen voordat er een kaartje uit de kaartenhouder wordt gepakt. Deze worp beïnvloedt hoeveel vakjes de pion van het team aan het einde van de beurt vooruit mag worden gezet (zie 3. Pion vooruitzetten).

2. Namen omschrijven en raden

De speler die als eerste gaat omschrijven, moet een kaart van de ‘UIT’-kant van de kaartenhouder pakken. Elke kaart heeft twee gekleurde zijden. De speler omschrijft de begrippen die aan de kant staan die overeenkomt met de kleur van het veld waarop de pion van zijn team staat. Elke zijde van de kaart toont vijf namen. De speler mag de namen in een volgorde naar keuze omschrijven. Een speler van een ander team draait de zandloper om en roept: ‘START!’. Nu mag de speler die aan de beurt is de kaart omdraaien en met omschrijven beginnen.

De actieve speler van jullie probeert binnen 30 seconden zoveel mogelijk begrippen te omschrijven zonder deze uit te spreken. Deze speler moet zich aan de volgende spelregels houden:

Wel toegestaan:

  • De naam op welke manier dan ook omschrijven, waarbij zingen, neuriën en gebaren zijn toegestaan.
  • De woorden “en”, ”de”, ”het”, “and”, en “the” die in sommige namen voorkomen, gebruiken.

Niet toegestaan:

  • De namen op de kaart noemen.
  • Namen die van de naam op de kaart zijn afgeleid, noemen.
  • “Klinkt als”- of “rijmt op”-tactieken gebruiken.
  • Naar een letter of letters van het alfabet verwijzen.
  • Naar iets wijzen.

De spelers die raden, roepen hun veronderstellingen, terwijl de speler die omschrijft bezig is. Zij MOGEN de letters van het alfabet WEL gebruiken, zeker als de te omschrijven naam een afkorting is. Na 30 seconden is de beurt van het team afgelopen. Het is de verantwoordelijkheid van de andere teams om de zandloper in de gaten te houden en ‘STOP’ te roepen als de tijd om is.

3. Pion vooruitzetten

Trek de aan het begin van de beurt gedobbelde worp af van het aantal goed geraden begrippen. Dit is het aantal velden dat het team haar pion vooruit moet zetten. Als het resultaat 0 of lager is, blijft het team op hetzelfde veld staan. Doe de kaart daarna terug aan de ‘IN’-kant van de kaartenhouder. Het volgende team is aan de beurt. 

Hoe win je 30 seconds?

Het team dat als eerste de finish bereikt heeft het spel gewonnen. Zodra een van de teams dit vakje bereikt is het spel afgelopen.

30 Seconds met 3 personen 

Hoe speel je 30 seconds met 3 personen? Als je 30 Seconds met z’n drieën wilt spelen, omschrijft één speler het hele spel de namen voor de andere spelers. Deze speler fungeert als het ware als spelleider, heeft dus geen pion en kan het spel dan ook niet winnen. Alle andere spelregels blijven van kracht.

Hoe speel je 30 Seconds met 2 personen?

30 Seconds met 2 personen spelen. Helaas is het niet mogelijk om het spel 30 Seconds met 2 personen te spelen. Er dient dan een 3e (onpartijdige) persoon aanwezig te zijn die de begrippen omschrijft zodat beide spelers het tegen elkaar op kunnen nemen.

30 Seconds tips

Handige tips om het spel 30 Seconds te winnen. Als spelers uit hetzelfde team elkaar goed kennen hebben zij een voordeel. Het is makkelijker om de namen van het kaartje te omschrijven aan iemand waar je veel mee samen bent. Het is dus aan te raden om een teamgenoot te kiezen die je goed begrijpt. Om het leuker te maken is het uiteraard een idee om de teams juist in te delen zodat jullie geen gemeenschappelijk hobby's en ervaringen hebben. Voor de echte fans van het spel (die de kaartjes vaker hebben gezien) is het aan te raden om de uitbreiding van 30 Seconds te kopen. Met 1000 nieuwe begrippen blijft het spel leuk!