UNO Spelregels

Wat zijn de regels van het spel UNO, hoe speel je het spel precies en hoe kun je winnen? Het spel UNO heeft vier verschillende kleuren, geel groen rood en blauw. Het is een beetje vergelijkbaar met het kaartspel pesten. Alle kaarten met een eigen waarde. Het doel van het kaartspel UNO is om als eerste speler 500 punten te scoren. Zorg ervoor dat je als eerste al je kaarten, die je in je hand hebt, kwijt raakt. Helaas moet je tussendoor ook nieuwe kaarten pakken. De punten van de overgebleven kaarten van de tegenstander worden opgeteld en zijn de punten die jij deze ronde hebt verdiend. 

Spelregels UNO

Om te bepalen wie er begint met delen pakken alle spelers een kaart. Degene met de hoogste kaart mag beginnen. Actiekaarten gelden voor 0 bij dit onderdeel. Vervolgens ontvangen alle spelers 7 kaarten. De rest van de kaarten wordt met de afbeelding naar beneden op de stok gelegd. De bovenste kaart van de stok wordt omgedraaid en is de eerste kaart van een nieuwe stapel.

De speler links van de deler mag beginnen en moet een kaart op de stapel leggen die qua symbool, cijfer of kleur gelijk is aan de kaart die er al ligt. Ligt er bijvoorbeeld een gele 5 dan kan er een willekeurig kleur met cijfer 5 worden gelegd, een gele kaart of een keuzekaart. Kan een speler geen kaart spelen dan moet deze een kaart van de stok pakken. Als deze kaart vervolgens gelijk gespeeld kan worden mag dat. Indien dat niet het geval is, is de volgende speler aan de beurt.

Hoeveel kaarten UNO?

Het spel UNO bevat 108 kaarten. 19 blauwe kaarten, 19 groene kaarten, 19 gele kaarten en 19 rode kaarten. Naast deze kaarten zijn er 8 'neem twee' kaarten, 8 'keer om' kaarten, 8 'sla beurt over' kaarten, 4 keuzekaarten en 4 'neem 4' kaarten. Als de kaarten zijn geschud ontvangen alle spelers bij aanvang van het spel 7 kaarten.

UNO regels

Welke regels horen bij welke kaarten? Er zijn vijf soorten actiekaarten: neem-twee, keer-om, sla-beurt-over, keuzekaart en neem-4. Elke actiekaart heeft een bepaalde betekenis en kan op een bepaald moment gespeeld worden.

Neem-twee kaart
Als de neem-twee kaart wordt gespeeld moet de volgende speler twee kaarten van de stok pakken én een beurt overslaan. Deze kaart mag worden gespeeld als de open kaart op de stapel dezelfde kleur heeft of ook een neem-twee kaart is. Als de neem-twee kaart als startkaart wordt omgedraaid geldt dezelfde regel.

Keer-om kaart
Wanneer iemand een keer-om kaart speelt wordt de richting van het spel omgedraaid. Waar je bijvoorbeeld eerst met de klok mee speelde, speel je nu tegen de klok in en vice versa. De kaart mag alleen op een kaart met dezelfde kleur gespeeld worden of een andere keer-om kaart. Als de keer-om kaart als startkaart wordt omgedraaid geldt dezelfde regel.

Sla-beurt-over kaart
Als de sla-beurt-over kaart wordt neergelegd, wordt de speler die aan de beurt zou zijn overgeslagen. Ook deze kaart mag alleen op een kaart van dezelfde kleur worden gelegd of een andere sla-beurt-over kaart. Wanneer deze kaart als startkaart wordt omgedraaid bij het begin van het spel begint de speler links van de speler die in eerste instantie zou beginnen.

Keuzekaart
De speler die een keuzekaart speelt mag de kleur van de volgende beurt bepalen. Deze roept de kleur waar het spel mee verder gaat. Een keuzekaart mag te allen tijde worden gespeeld. Als deze kaart als eerste wordt omgedraaid bij de start van het spel mag de speler links van de deler de kleur bepalen.

Neem-4 kaart
Deze kaart is de beste kaart die je kunt hebben. Als deze kaart gespeeld wordt bepaalt deze speler de kleur van de volgende beurt, moet de volgende speler vier kaarten van de stok pakken én een beurt overslaan. Deze kaart mag echter alleen gespeeld worden als een speler geen kleur in zijn hand heeft die op de open stapel ligt. Als de speler wel kaarten hetzelfde getal of een actiekaart heeft (dus wel zou kunnen spelen) mag deze de neem-4 kaart wel spelen. Een speler met deze kaart kan ook bluffen en de kaart toch opgooien ondanks dat dit niet mag, wordt de speler betrapt dan gelden er straffen. Als deze kaart aan het begin van het spel wordt omgedraaid, wordt deze opnieuw in de stapel gestopt.

Hoe speel je UNO?

Hoe speel je UNO en win je het spel? Als je nog één kaart in je handen hebt roept de speler UNO. Dit betekent één. Als hij/zij dit vergeet moet de speler twee kaarten van de stok pakken. Dit hoeft echter alleen als de speler betrapt wordt door een andere speler. Wanneer een speler alle kaarten uit zijn hand heeft gespeeld heeft hij deze ronde gewonnen. De punten (van de medespelers) worden geteld en het spel begint weer opnieuw. Als de laatst gespeelde kaart een neem-2 of neem-4 kaart is moet de volgende speler respectievelijk 2 of 4 kaarten pakken van de stok. Deze punten worden bij zijn punten opgeteld. Als de stok tijdens het spel leeg is worden de kaarten opnieuw geschud en gaat het spel verder. De speler die alle kaarten heeft weggespeeld wint.

Hoe werkt UNO?

Hoe werkt UNO en hoe werkt de puntentelling? Als een speler de laatste kaart uit zijn/haar hand heeft gespeeld is het spel afgelopen. De punten van de medespelers worden geteld. De puntentelling van de kaarten is als volgt:

Soort kaartAantal punten
Cijferkaarten (0-9)Waarde van de kaart
Neem-twee20 punten
Keer-om20 punten
Sla-beurt-over20 punten
Keuzekaart50 punten
Neem-450 punten

Deze punten worden toegekend aan de speler die deze rond gewonnen heeft. Wanneer een speler 500 punten in totaal heeft is hij/zij de winnaar van het spel. Een andere variant van de puntentelling is dat iedere speler zijn eigen (straf)punten optelt. Wanneer een speler 500 punten heeft, is de speler met het laagste aantal punten de winnaar.

UNO Straffen

Vergeten UNO te roepen
Wanneer een speler vergeet UNO te roepen bij zijn/haar laatste kaart moet de speler twee kaarten van de stok pakken. Pas wanneer de speler zijn kaart neerlegt en geen UNO heeft gezegd kan deze bestraft worden. Als de speler zichzelf herstelt en alsnog UNO roept voordat een andere speler deze betrapt, volgt er geen straf. Ook wanneer de volgende speler zijn/haar beurt begint kan er niet meer met terugwerkende kracht een straf worden opgelegd.

Andere spelers helpen
Spelers die andere spelers een hint geven over de te spelen kaart moeten zelf twee kaarten van de stok pakken als straf.

Verkeerde kaart spelen
Wanneer een speler een verkeerde kaart speelt en een andere speler heeft dit door moet deze twee kaarten van de stok pakken. De gespeelde kaart moet worden teruggenomen en de volgende speler is dan aan de beurt.

Neem-4 kaart (on)terecht spelen
Als een speler de neem-4 kaart heeft gespeeld mag de speler die 4 kaarten moet pakken van de stok vragen of de speler zijn/haar kaarten wil laten zien (om te kijken of de kaart terecht gespeeld is). Als de kaart terecht is gespeeld, moet de speler boven zijn 4 kaarten nog 2 kaarten van de stok pakken. Indien de kaart onterecht gespeeld is moet de speler die de kaart heeft gespeeld zelf 4 kaarten pakken van de stok. Alleen de speler die de 4 kaarten zou moeten pakken mag vragen om de kaarten te laten zien.

Hoe speel je UNO? - Stap voor stap

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het speel UNO speelt.

Wat heb je nodig?

 • 19 Blauwe kaarten
 • 19 Groene kaarten
 • 19 Rode kaarten
 • 19 Gele kaarten
 • 8 Neem-twee kaarten
 • 8 Keer-om kaarten
 • 8 Sla-beurt-over kaarten
 • 4 Keuzekaarten
 • 4 Neem-4 kaarten
 • Spelregels

Bepaal wie er begint met delen

 • Iedere speler pakt een dichte kaart om te bepalen wie er begint met delen
 • De speler met de hoogste kaart begint met delen
 • Actiekaarten gelden voor 0

Verdere voorbereiding

 • Schud alle kaarten
 • Iedere speler ontvangt 7 kaarten
 • Leg de rest van de kaarten met de afbeelding naar beneden op de stok
 • Draai de bovenste kaart van de stok om
 • De omgedraaide kaart is de eerste kaart van de nieuwe stapel

Het spelverloop

 • De speler links van de gever begint
 • Leg een kaart op de open stapel die qua cijfer, symbool of kleur gelijk is aan de kaart die er ligt
 • Ligt er bijvoorbeeld een groene 3, dan mag hier een een willekeurige groene kaart op of een kaart met getal 3 van een willekeurige kleur
 • Er kan ook een actiekaart neergelegd worden, zie uitleg hieronder m.b.t. actiekaarten
 • Indien een speler niet kan bijleggen moet er een kaart van de stok gepakt worden
 • Als de gepakte kaart gespeeld kan worden, mag dat direct
 • De beurt gaat verder met de volgende speler
 • Als een speler alle kaarten kwijt is, is de ronde afgelopen
 • Iedere speler telt de punten van de overgebleven kaarten

Actie- en cijferkaarten

 • De groene, blauwe, rode en gele cijferkaarten bevatten waarde 0 t/m 9
 • Neem-twee kaarten; volgende speler twee kaarten pakken
 • Keer-om kaarten; volgorde van het spel wordt omgedraaid
 • Sla-beurt-over kaarten; volgende speler slaat beurt over
 • Keuzekaarten; speler mag de kleur van de volgende beurt bepalen
 • Neem-4 kaarten; volgende speler vier kaarten pakken

Het eind van het spel

 • Wanneer een speler als eerste 500 punten is dat de winnaar van het spel
 • Punten kunnen worden bijgehouden per ronde of ieder houdt zijn eigen punten bij